O webu

Webové stránky maskovaeva.cz jsou mým osobním blogem a prezentací. Zároveň chci s vámi sdílet svoje postřehy o věcech, které nás společně zajímají. Příspěvky jsou vyjádřením mých vlastních názorů, v žádném případě si neosobuji právo na neotřesitelnou pravdu. Píšu jak to cítím, zodpovědně a s dobrými úmysly.

Zdroje

Drtivá většina zveřejněných fotografií/obrázků je z internetových serverů a tvoří pouhou ilustraci. Vždy hledám fotografie/obrázky, které jsou k volnému použití. Pokud snad objevíte nelegálně použitý obrázek/fotografii, prosím, napište mi. Chybu ráda napravím.

Cookies

Stránky maskovaeva.cz používají k monitorování návštěvnosti a pro stahování vybraných souborů či při odběru newsletteru cookies. Používáním těchto aplikací s tím automaticky a dobrovolně souhlasíte.

Komentáře

Vyhrazuji si právo smazat či upravit vložený komentář bez udání důvodu a varovného informování autora komentáře.

Licence k mých textům

Na články, beletristické texty a e-booky nabízené ke stažení se vztahuje běžný copyright a jsou chráněny dle platného autorského zákona ČR.

Ochrana osobních údajů + Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

1. Udělujete tímto souhlas Evě Maškové, bytem Loretánské nám. 102/8, Praha 1 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení

– e-mail

2. Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem rozesílání newsletteru (občasníku). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje uvedené výše.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

– vzít kdykoliv souhlas zpět,

– požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, žádat si kopii těchto údajů,

– vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

– požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů,

– na přenositelnost údajů,

– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.