Rukověť detektivkáře: Od zadržení k vazbě

Listina základních práv a svobod chrání právo na osobní svobodu. Při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté může být podezřelý zadržen policií. Dočasné omezení na svobodě zmůže trvat maximálně 72 hodin.

Zadržený je vyslechnut, pokud se policie nerozhodne ho propustit, sepíše protokol o zadržení a umístí zadrženého do cely předběžného zadržení. Předtím je prohledán a zbaven všech osobních předmětů kromě oblečení. Celu předběžného zadržení sleduje kamera. V cele může být zadržený podle okolností sám, ale taky s dalšími lidmi sebranými na ulicích. Z cely je zadržený předváděn k výslechům, které jsou protokolovány. Pokud mu hrozí více než pět let vězení musí policie obvolat ex offo obhájce případně umožnit setkání se zvoleným obhájcem. Obhájce musí být oficiálně ustanoven okresním soudem. V 48 hodinách od zadržení (tato lhůta je společná pro policii i státního zástupce) musí být zadržený propuštěn nebo je s ním sepsáno usnesení o zahájení trestního stíhání a zadrženému je sděleno obvinění. Pokud existují důvody pro vazbu, policie předává státnímu zástupci spis s návrhem na vazbu a provádí identifikační úkony (sejmutí otisků prstů a bukální stěr slin). Státní zástupce musí sepsat návrh na vzetí do vazby a poslat ho k soudu tak, aby návrh byl doručen nejpozději do 48 hodin od zadržení podezřelého.

Soud má dalších 24 hodin od obdržení spisu na rozhodnutí v rámci vazebního zasedání, zda obviněného bere do vazby nebo propouští na svobodu. Pokud se soudce rozhodne pro vazbu, musí určit i důvody vazby (útěk, koluze či pokračování trestné činnosti). Policejní eskorta převeze obviněného do vazební věznice, kde prochází další prohlídkou a předepsanou administrativou (odebrání nepovolených osobních věcí, poučení o právech apod.). Poté obviněný dostane matraci a základní oblečení a je, do provedení preventivní vstupní lékařské prohlídky, umístěn do nástupní cely. Po zjištění zdravotního stavu je obviněný umístěn do cely mezi ostatní obviněné. Obviněný, který o to požádá, se umístí do cely určené výlučně pro nekuřáky.

Pro každého obviněného musí být v cele lůžko a uzamykatelná skříňka na uložení osobních věcí. Cely jsou dále vybaveny stolkem a stoličkami v počtu odpovídajícím počtu obviněných a sociálním zařízením. Záchod musí být oddělen od zbývajícího prostoru cely neprůhlednou zástěnou. Do každé cely musí být zavedeno elektrické osvětlení a signalizační (přivolávací) zařízení. Obviněný má od počátku výkonu vazby k dispozici vnitřní řád, dále smí mít u sebe v cele psací potřeby, korespondenci, písemnosti související s řízením, které se jej týká, knihy, denní tisk a časopisy, digitální a jiné hry, právní předpisy, náboženskou literaturu, fotografie, kapesní nebo náramkové hodinky. Vlastní přenosný radiopřijímač a televizor, pokud jsou napájeny z vlastního zdroje, pro který je v přijímači prostor a je jeho součástí, se obviněnému umožní používat po provedení kontroly technických parametrů ke zjištění, zda nebylo instalováno nežádoucí zařízení. Provedení kontroly zajistí na náklady obviněného správa věznice.

Zdroje

https://tikallegal.cz/trestni-pravo/48-hodin-co-vsechno-musi-policie-statni-zastupce-a-soud-stihnout-po-zadrzeni-podezreleho/https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/vazebni-veznice-praha-ruzyne/sekce/vykon-vazby

https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/vazebni-veznice-praha-ruzyne/sekce/vykon-vazby

https://obase.cz/o-vazbe/od-zadrzeni-k-vazbe/

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená * jsou povinná.